Meditation over menneskets 4 væsensled

  1. Sådan som vi står her er vi stand til at mærke kroppen, i det kød, knogler og organer med sin vægt bliver mærkbare der hvor fødderne rør ved gulvet. Hvis vi begynder at tænke over det mærkelige at døde mineraler har kunnet samle sig til en form som denne, må vi nødvendigvis fortsætte vores betragtning gennem at gøre os klart at den fysiske krop ikke af sig selvt kunne være i stand til at samle sig på denne geniale måde.
  1. Hermed kommer vi fra det rent fysiske plan op på det næste plan som ræpresenteres af dette mystiske hemmelighedsfulde fænomen som vi kalder livskraft.
    Uden livskraften ville kroppen straks begynde at opløses og ende med igen at blive en del af den døde mineraliske verdenen.
    Vi mærker især dens virkning igennem at lungerne udvider sig og trækker sig sammen og hjertet slår i brystet.
  2. Vår undren stopper ikke her men det slår os at vi overhovedet er i stand til at mærke den fysiske kroppens tyngde og livskraftens manifestering i åndedræt og hjerteslag. Hvordan kan det være at vi kan have denne bevidsthed, som omfatter selve sansningen og kan få os til at mærke indad og sanse udad og få os til at handle udfra den?
  3. På dette sted bliver det os bevidst at vi under hele forløbet har betjent os af evnen til at tænke, sådan at vi kan undres, sådan at vi kan brugede de informationer der fra kroppen kommer op i bevidstheden, sådan at vi kan tænke over den. Ved hjælp af tænkningen kan vi bearbejde det der kommer fra bevidstheden og dermed handle hensigtsmæssig.
    Tænkningen er i virkeligheden den mest fantastiske og gådefulde evne vi mennesker besidder. Men tænknigen er ikke blot noget vi fremkalder i vores hjerne. Den eksisterer uden os. Et eksmpel på dette er matematiske formler som vi ikke har lavet med kun opdaget. I naturen er der et væld af den slags “tanker” som vi ikke er de første til at tænke

Disse 4 planer er i en ustandselig vekselvirkning med hinanden. Et sanseindtryk forårsager en fysisk reaktion på livskraftsplanet, som får os til at tænke over årsagen og bagefter handle på den.
Ecce homo!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *