strålende leg

Indlæg på facebook

I dag læste jeg en artikel i information “bør Danmark anbefale nul timers skærmtid til de mindste børn”Emnet interesserer mig enormt fordi jeg tit ser små mennesker rundt om lege med smartphones og ipads som om de er ganske normale slags legetøj. Jeg blev meget overrasket over at artiklen udelukkende handlede om eventuelle problemer børnene kunne få ved at blive opslugt af en digital verden og derfor måske blive fremmedgjort overfor den virkelige verden. Det synes jeg selv er en meget vigtig grund, men at der ikke med et ord blev nævnt at børnene sidder i et forstærket elektromagnetisk felt imens de leger undrede mig meget. Den problematik synes at være helt udenfor den almindelige bevidsthed.Sundhedsstyrelsen advarer på sin hjemmeside mod at tale i mobiltelefon ved at holde den op mod øret og anbefaler at man bruger øretelefoner eller slår medhøret til, sådan at telefonen kommer i en vis afstand til kroppen. De opfordrer til kun at tale kort i telefonen og at hellere bruge sms. De opfordrer ligeledes til ikke at bære telefonen tæt på kroppen, f.eks i bukselommen eller brystlommen.Når Sundhedsstyrelsen skriver dette på sin hjemmeside er fordi de er orienterede om den forskning som uden hårde beviser har peget på en række potentielt alvorlige problemer omkring elektromagnetisk stråling generelt.Derfor kan det undre dels at sundhedsstyrelsen ikke gør brug af forsigtighedsprincippet overfor de små børn og at artiklen ikke nævner dette med et ord.Et lille barn der leger med fars og mors mobiler er i det tidsrum udsat for telefonens utrættelige søgen efter kontakt med den nærmeste antenne samtidig som den også rækker ud efter familiens Wifi. Sandsynligvis er bluetooth samtidig aktiveret. Der kan altså være tre forskellige strålingskilder kørende samtidig. Jeg er ingen ekspert på stråling og jeg ved ikke hvor stor den samlede stråling fra de tre kilder er, men den vil i hver fald langt overstige strålingen af en almindelig smartphone der er tændt uden at være i talemodus-det som sundhedsstyrelsen advarer voksne mennesker på sin hjemmeside imod. Jeg synes at det ville være på sin plads med en oplysningskampagne.Jeg ville ønske at der var nogen her der havde bedre viden end hvad jeg har og som kunne oplyse lidt mere præcis om strålingsmængden ved de forskellige sammensætning af strålingskilder. Håber på at høre fra nogen der ved!

Tro, Viden og Tvivl

essay

“a lie does´nt become true, wrong doesn´t become right, and evil doesn´t become good, just because it´s accepted by a majority.” Booker T. Washington

Flere af mine venner har i tidens løb spurgt om jeg tror på Gud. Dette kan jo ikke siges at være et ja-nej spørgsmål, men åbner i stedet op for nogle yderst komplicerede betragtninger.

Tænk, hvis det var så enkelt at jeg blot kunne sige ja eller nej. Den grænseløse del af mig ville sige at alt er mulig. Jeg udelukker ingenting, men min mere skeptiske natur afgrænser min verden til det jeg kan opleve på min egen krop og sind, og der kan den kun henvise til diverse oplevelser jeg har haft, som har løftet mig op over det almindelige liv. Men den slags oplevelser er der ikke så mange af. Det er mest midt inde i musikken når jeg udøver den at det sker, hvis jeg er heldig. Eller i min bevægethed overfor en ekstraordinær handling jeg hører om hvor et menneske løfter sig op over sig selv og udretter noget som bringer medfølelse og håb ind i verden. Det berør mit dybeste væsen.

Jesus hævder i skriften at han er vejen, sandheden og livet og Pontius Pilatus spørger: “Hvad er sandhed”.

Hvad er sandhed? Dette spørgsmål er højaktuelt i dag. Aldrig tidligere i mit 78 årige liv har jeg oplevet så meget tvivl hos mig selv og hos dem der omgiver mig. Alt kan der stilles spørgsmålstegn ved i dag.

Jeg kan forstå dem der søger tilflugt i religionen og dermed bestemmer for sig selv hvad sandhed er. Det må være en kæmpelettelse ikke at skulle forholde sig til modstridende argumenter, men blot henvise til den hellige skrift.

Antroposofferne har et sofistikeret forhold til Kristendommen. Steiner hævder at han kan se og læse den åndelige verden som er usynligt for os almindelige mennesker. Han ser kristuskraften som en balancerende kraft mellem den livløse abstrakte ondskab og den vilde uafgrænsede og destruktive emotionalitet.

Jeg kan lide dette resonnement, fordi det giver mening i forhold til de tendenser som jeg ser i verden lige nu. Den kølige videnskab der insisterer på at være identisk med sandheden på den ene side og den vildskab der kommer ud af menneskenes angst og hvor deres løbske fantasi skaber en sandhed som bliver bekræftet af ligesindede.

Det er kølig beregning der styr videnskaben, men også en anden økonomisk magtfaktor styr, nemlig den nyliberale del af industrien, der ligesom videnskaben har nogle bestemte fremgangsmåder at gå efter og som laver deres egen forskning eller finansierer andres. I artiklen: “How big wireless made us think that cell phones are safe” (https://www.thenation.com/article/archive/how-big-wireless-made-us-think-that-cell-phones-are-safe-a-special-investigation/ ) bliver det dokumenteret at der findes selskaber som har specialiseret sig i misinformation. Citat fra artiklen: For the tobacco industry,……….a Brown & Williamson executive wrote for countering anti-tobacco advocates. “Doubt is our product,” the memo declared. “It is also the means of establishing a controversy…at the public level.”

Og tvivl er det vi må leve med i denne tid, hvor industri-interesser forurener debatten. Vi ser eksempler på “videnskabsmænd” som er støttede af industrien (nogen kalder dem for industriluder). I ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) som fastsætter grænseværdierne for den elektro-magnetiske stråling finder vi mange eksempler på medlemmer som har tråde til industrien. Dette er jo egentlig ikke så bemærkelsesværdig, når man ser at det også er tilfældet for organisationer der er sat i verden for at beskytte befolkningen såsom WHO (World Health Organisation), EPA (Environmental Protection Agency), FDA (Food and Drug Administration) med flere. Når den slags går op for mig bliver jeg vred og ked over at det upåagtet får lov til at finde sted i et civiliseret samfund og jeg løber risikoen for at min emotionelle energi tager overhånden og at jeg netop kommer til at forenkle det komplicerede. For at tøjle min løbske følelser gør jeg alt hvad jeg kan for at informere mig fra troværdige kilder, lytter til modargumenter, prøver at veje sandsynligheder for og imod, netop for at prøve at realisere den Steinerske tankegang om balance mellem det rent intellektuelle kalkylerende og det grænseløst emotionelle onde eller med andre ord lader neocortex og det limbiske system påvirke hinanden gensidigt.

Når befolkningen kommer i tvivl på grund af misinformation bliver mange bange. Angsten er mange gange motoren bag de vildeste konspirationsteorierne, men jeg kan ikke lade være inde i mit eget hoved at nære teorier om at selskaber med anknytning til industrien, selv skaber de vildeste konspirationstoerier, helt langt ude, for at implementere deres produkt: tvivl. Og det er netop tvivlen som skaber ubalancen mellem tro viden.

Hvordan kan det f. eks. være muligt at 75 miljoner amerikanere ukritisk tror på Trumps løgne? Tvivl! Når du er i tvivl må du vælge et standpunkt, som ligger tættest op ad din personlighed og din mentalitet. Dette bliver i udstrakt grad benyttet af folkeforførere som Trump med mange flere. En kompliceret forklaring orker mange mennesker ikke at forholde sig til, men en enkel gnist der antænder noget eksplosivt i de følelsesmæssige regioner bliver den enkle sandhed. Fanatisme tror jeg nok at det hedder.

Jeg ser med undren på hvordan vi i Danmark ser en udstrakt tro på myndighederne og den vedtagne mainstream-sandhed. Men myndighederne gør mange gange det samme som usurpatorerne. De manipulerer med almenhedens naivitet. Et eksempel som jeg selv går meget op i er myndighedernes hårdnakkede benægtelse af de mulige skadevirkninger af ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling. Største delen af befolkningen er tilsyneladende trygge ved at EMS (elektromagnetisk stråling) er erklæret ufarlig. Dette på trods af en ikke ringe del af videnskaben har kraftige indicier på at EMS også i lavere doser skaber ændringer på celleplan, som hos forsøgsdyr udvikler sig til kræft. Myndighederne klamrer sig til en grænseværdi sat i forhold til den termiske effekt af EMS, hvor imod de oven nævnte skader optræder vid uendeligt meget lavere grænser (9 milj. μW/m2 i forhold til 50 µW/m2) Den termiske grænse (der hvor vi begynder at koge) er fastsat af ICNIRP, som er et privat foretag, hvor mange af medlemmerne har tråde til industrien. Forklaring på myndighedernes afvisning af mulige skader tænker jeg er at de økonomiske tab ved erkendelsen af at den trådløse teknologi er skadelig ville være enorme. Økonomien er vor tids guldkalv som vi danser omkring.

Sundhedsstyrelsen kender udmærket til problematikken fordi de videnskabelige resultater gør det mere og mere sandsynlig at det ér et problem som kræver brug af forsigtighedsprincipper. Bl. a. kan man på deres hjemmeside finde advarsler om mobiltelefoni. Om ikke at holde telefonen til øret, ikke bære den tæt på underlivet, undgå samtaler og i stedet sende sms-er. Men for at finde disse advarsler er man nød til at gå ind på hjemmesiden. Myndigheden vælger ikke at gå ud med disse informationer i almenheden, hvorved de fleste forbliver uoplyste. Det plager mig virkelig at se gravide kvinder snakke i mobiltelefon og derefter putte telefonen ned i en lomme på den gravide mave

Hvis jeg ligesom en aldrende Greta Thunberg drister mig til at sætte spørgsmålstegn ved disse vedtagne sandheder om uskadeligheden ved EMS gør jeg mig til skydeskive for spot, hån, aggressioner og måske endda trusler.

Udbrudet af Corona har skabt stor forvirring. Jeg ser hvordan myndighederne tiltager sig store friheder i deres forsøg på at håndtere den. Tvang, masker, tvangsvaccinering, vaccinepas, nedlukning drøftes som redskaber, uden at man helt sikker ved om disse tiltag vil virke. Denne usikkerhed leder naturlig nok til spekulationer hos befolkningen om de mulige motiver der ligger bag disse beslutninger. Og jeg undres ikke over at folk tænker sådan, fordi en del af befolkningen har registreret at regeringen og myndighederne lyver, misinformerer eller tilbageholder information når det er opportunt.

Hvor sandheden ligger begravet i dette landskab er ikke til at sige. Trump har bidraget stort til at løgne har blevet en del af kulturen og her er grobund for konspirationsteorier. Ordet konspirationsteoretiker har blevet synonymt med “sølvpapirhat” eller tosse. Men vi skal huske på at konspiration rent faktisk finder sted. Så disse teorier kan på den ene side være helt ude i hampen. Eller de kan have et grand af sandhed i sig. Eller de er simpelthen korrekte. Hvem ved?

Vaccineproblematikken kommer i kølvandet af coronarestriktionerne og vi hør hvordan en stor del af befolkningen ikke ønsker at blive vaccineret. Og personlig tror jeg at jeg ved hvorfor, efter at have læst Peter Gøtzsches bog om medicinalindustriens fremfart, hvor han afslører hvad jeg allerede hade stærkt på fornemmelsen, nemlig at medicinalselskaberne ikke interesserer sig det ringeste om vores sundhed, men fokuserer på profitten, hvilket jo er kernen i den neoliberalistiske tankegang. Så jeg synes at jeg kan se hvordan der udkrystalliserer sig to modsatrettede grupperinger i samfundet. De som vælger at tro på myndighederne lige meget hvad, og dem som prøver at se kompleksiteten, bagved det tilsyneladende enkle.

Jeg bliver mere og mere overbevist om at den problematik vi står med i dag, ikke kun med overhængende katastrofer, men også med tvivlen der kommer ud af at vi har valgt at tage nyliberalismens sandheder til os som vores egne. Vi reagerer tilsyneladende ikke på absurditeterne længere. Jeg oplever at denne strømning har forgiftet vores kultur og kastet os ud i uvished, hvor vi opfinder vores egen sandhed for at have noget at holde os til. Enten bliver vi manipuleret af industriel videnskab og markedsføring eller forhånet som sølvpapirhatte når vi går imod mainstream. Jeg synes at dette er symptomer på en kultur i undergang. Og jeg føler inderst inde en dyb sorg over verdens tilstand, som jeg næsten ikke tør lad komme op i bevidstheden af angst for at den skulle kunne få mig til at miste modet

Hvis der skal ske en ændring i alt dette må vi konfrontere den destruktive kultur som nyliberalismen har skabt. Vi er nød til på alle planer i samfundet at konfrontere og stoppe løgnene. Kriminalisere foretagender der lever af bevidst at misinformere. Undersøge den øverste topledelse i de forskellige industrier og hvis nødvendig idømme de skyldige fængselsstraffe for genom misinformation at have implementeret skadelige systemer eller produceret usunde unødvendige varer. Vi bør også kriminalisere spild og unødvendig produktion. Og fremfor alt sætte en effektiv stopper for manipulativ industristyret (u)videnskab. Så kan det være at verden langsomt ville kunne få sin balance tilbage.

At leve med viden om eller formodninger om hvad der er på gang i verden og samfundet og samtidig se hvor vanskeligt det lader sig forandre har en voldsom virkning på mig og tænker jeg, på alle som fornemmer alvoren omkring at en forandring er nødvendig. Det er en kæmpebelastning på det psykiske plan og kræver for min egen del en benhård kamp med at bevidst momentvis fortrænge den truende virkelighed for at give plads til en anden, mere spirituel tilgang til virkeligheden gennem musikken og kunsten for at give mig en tiltrængt pause fra elendighederne. Men uden at undlade at prøve med at blive ved med at forandre, der hvor jeg kan.

Den samlede verden lider under de gevaldige fejl der er skabt af destruktive systemer og det handler om for mig om hvis muligt at medvirke til at få fred på jorden, i vores celler, i vores hoveder og i vores hjerter. Vi skal kunne VIDE os sikre både for os selv, vores børn og deres fremtid.

Et barn, Greta, min ven i ånden bliver ved med at insistere på at vi skal tage sandheden om klimaet til os. Måtte vi lytte, fatte og forandre!

Ebeltoft 18.01.2021 Göran Bergström

Enfoldighedens velsignelser

Overfladen er helt glat og man kan ikke se andet end den fagre nye verden. Vidunderligt med alt det lejetøj man kan boltre sig med, som bliver mere og mere avanceret og langt overskrider hvad man troede var mulig. Vi behøver ikke længre en gud fordi vi selv er gud. Vi vil ikke kigge på slangen i paradiset på trods at den hænger der synlig for enhver. Så længe vi ikke kigger på den eksisterer den ikke. Men hvis vi hastigt kaster et forskræmt blik derhen, kan vi ikke trække det tilbage igen. Nu har vi set den. Nu er vi medvidende. Nu har vi et ansvar. For pludselig åbner hele den absurde virkelighed sig. Nu er det ikke længere morsomt det vi ser.

Safety First i musiklivet?

Artikel af Hans Erik Deckert


”Safety first” i musiklivet?
Det er en selvfølge, at tingene skal være i orden i det professionelle musikliv. Hvorfor sætte et spørgsmålstegn ved det? Svaret er modspørgsmålet: Er “Safety first” i musiklivet et garantibevis for musikalsk liv? Hvad er ”musikalsk liv”?
Uudsletteligt for mig står en klaveraften af den tyske pianist Wilhelm Kempff i Stadionhallen i Aarhus i 1970erne – det var inden der fandtes et musikhus i byen. Koncerten blev anmeldt i Aarhus Stiftstidende og havde overskriften ”Oplevelser hinsides det beskrivelige”. 1500 tilhørere overværede begivenheden i denne sportshal:
”Man kunne næppe til åbningen af Wilhelm Hansens nyetablerede koncertserie i Aarhus have fundet en fornemmere og mere markant kunstnerpersonlighed end Wilhelm Kempff. Blandt pianister kan få eller ingen måle sig med ham i dybden af det musikalske udsagn, og man måtte ved koncerten i fredags så stærkt som nogensinde erkende, hvor uformuende sproget er, når det gælder at beskrive, referere eller blot skitsere et musikalsk indtryk.
For Wilhelm Kempff formidler det reneste, mest slaggefri i de fortolkningsmuligheder, værkerne repræsenterer. Det er klaverspil af krystallinsk klarhed og besjælet af en poetisk kraft, der får hver tone til at krible af liv og vilje til viderefart. Men det psykologiske ”indhold” ligger hinsides alt anekdotisk, lader sig end ikke tilnærmelsesvis karakterisere med de ord, vi har for menneskelige følelser og oplevelser. Og dog er det så almenmenneskeligt elementært, hvad der sker.
At gå i detaljer med beskrivelse af den uendelig rigt nuancerede dynamik, den lysende klare stemmeføring eller den formidable klangsans vil i grunden blot være at gå udenom det væsentlige, som var oplevelsen af musik som en levende organisme, en struktur i tidens dimension, der etablerer sin egen indre logik, tilsyneladende autonomt, men i intim sammenhæng med den menneskelige psyke. At forsøge nærmere at indkredse oplevelsens art er imidlertid omsonst, da den er uløseligt knyttet til musikken i det klingende øjeblik.”
I sommeren 2019 mødte jeg en af mine kollegaer fra konservatorietiden ved en fødselsdagsfest. Han spurgte mig: ”Hvorfor lyder alt anderledes i dag end tidligere?” Jeg svarede, at præstationen, sikkerheden, karrieren, selvcentreringen havde reduceret det egentlige musikalske budskab til en bisag. Det var ikke blot, fordi kammertonen havde nået inflatoriske højder, de stressede tempi blokerede for en inderliggørelse og lydstyrken efterhånden betød en alvorlig belastning for hørelsen, men fordi vor tilværelses udvendighed havde fortrængt musikkens livgivende kræfter. Klanglig monotoni, anonym intonation og mekanisk rytme havde lagt sig som ”smog” over det musikalske landskab. Man beundrede primært færdighederne. Sjælens næring som det essentielle var gledet i baggrunden.
Allerede i 1931 forudanede den uforlignelige dirigent Wilhelm Furtwängler denne udvikling, da han i forbindelse med indspilningsteknikkens daværende sejrstog skrev sin essay ”Musikkens livskraft”, hvor det hedder:
”I dag er kriteriet på en god klavertolkning eller orkesterkoncert i stigende grad blevet den perfekte, udlignende, altvidende grammofonplade i stedet for den altid kun én gang levende reproduktion. Og således er også alle den ´pladerigtige´ musicerens ejendommeligheder mere og mere blevet overført til koncertsalen; samtidig med den tekniske perfektion kom frygten for de alt for langsomme tempi, for de store modsætninger, pauserne, angsten for alt hvad der er ekstremt, men samtidig også for alt hvad der er strukturende, formgivende, i dybere forstand skabende. Det betyder nu en afgørende ændring i vor musiceren overhovedet: Musikken blev mere og mere frataget sin motoriske, levende-umiddelbare karakter. Rytmen, det levende hjertes pulsslag, blev tilnærmet maskinens mekanisk-skematiske takt, den organiske form blev helt ind i den mindste sangfrase berøvet en del af sit indhold af varme, af fyldig, blodrig, levende ´væren´. Den blev fattigere på umiddelbar livskraft – på ´vitaminer´, om man vil. Den begyndte mere og mere at antage den flade smag af destilleret vand.”
I sommeren 1951 oplevede jeg Pablo Casals for første gang. Det var i Beethovens g-mol sonate. Begyndelsestakterne står den dag i dag i min erindring. Aldrig før havde jeg hørt en sådan cellotone. Den åbnede for en fuldkommen ny dimension i musikken. Det var klangen der bevægede sig uophørligt! Tonen kom et sted fra og førte videre til det næste sted. Tonen var blevet ”bolig” for den kraft, som var den egentlige livskilde. Øjeblikket var blevet til et panorama. Klangen var den substans, hvoraf musik kunne opstå, hvis betingelserne herfor var til stede. Hertil hørte selvsagt ”Safety” som det uomgængelige ydre grundlag. Men det afgørende var dog, at musikken slet ikke kunne opstå gennem nok så fængslende færdigheder. Den eneste forudsætning hertil var den selvhævdelsesfrie forbavselse, den dybeste ydmyghed, den totale hengivenhed og den uendelige taknemlighed overfor tonernes vidundere. Selvfølgelig havde dette eksisteret til alle tider, men der skulle en opvågnende hændelse til for at igangsætte denne udviklingsproces, der ikke kender nogen afslutning.
I musikken har vi mulighed for at erfare sammenhæng. Vi kan erfare slutningen i begyndelsen og begyndelsen i slutningen. Dirigenten Sergiu Celibidache, en af det 20. århundredes uforglemmelige musikalske øreåbnere, kaldte dette for ”Die Gleichzeitigkeit von Anfang und Ende“ – „samtidigheden af begyndelsen og slutningen”. Musikken bliver her til en oplevelse af helhed, hvor tiden er blevet ophævet og hvor evigheden kan anes. Her møder vi det åndelige, det uforklarlige, musikkens oversanselige realitet, som er tilgængelig for ethvert menneske. Klang og samklang, tonehøjde, tonevarighed og tonestyrke kan blive til en livsytring, når vi korrelerer alt klingende! Musik kan blive til mere end blot nydelse, mere end overfladens glimmer. Musik kan blive til en erkendelsesvej, beslægtet med en indvielsesvej. Denne vej ender aldrig. Den har de største chancer for det enkelte menneskets udvikling, både individuelt og socialt. Fremtiden behøver en musikforståelse, der er baseret på opdagelsen af musikkens åndelige realitet. Så vil meget af det, der i dag kalder sig musik, blive til et affaldsprodukt, hidrørende fra en nådesløst manipulerende musikindustri. Enhver af os har mulighed for at skelne mellem et spirituelt og et utilitaristisk musiksyn, mellem åndsvirkeligheden eller bundtheden til det blot kropslige, når den oplevende bevidsthed aktiveres.
I ovenstående anmeldelse får vi en antydning af, hvad der forstås ved ”musikalsk liv”: ”Det er klaverspil af krystallinsk klarhed og besjælet at en poetisk kraft, der får hver tone at krible af liv og vilje til viderefart.”
Det er en bevæget klang, en korreleret intonation og en struktureret rytme, som kan bevirke en ”opstandelse” af musikken! Ethvert menneske er født med sit eget musikinstrument. Ellers ville vi ikke kunne synge. At vi i dag har fænomenale færdigheder i musiklivet er en af tidens store gaver. Men denne gave er imidlertid ikke adgangsnøglen til musikkens ufattelige mysterium. Nok imponeres vi af perfektionen i vort musikliv, men besjæler den os? Bliver den også musikalsk, blot fordi vi mestrer vanskelighederne? Overvinder ”safety” klanglig monotoni, anonym intonation, mekanisk rytme? Eller fornægter en fremtidig musikforståelse sådanne kriterier?
En anden gave i vor tid er muligheden for at udvikle en større bevidsthed om det musikalske fænomen. Vi kan mere end nogensinde før møde musikkens virkelighed gennem skoling. Denne musikkens virkelighed slumrer i ethvert menneske! Den er permanent tilstede. Når vi musicerer, bryder den frem, selvom vi intet eller næsten intet har gjort for at fremme den. Hvert menneske er musikalsk! Men musikkens livskraft behøver omfattende pleje i hverdagens umusikalske udørk som eksempelvis færdighedspleje blot for færdighedens skyld. Den vil formidle erkendelsesprocesser til de ”hungrende” blandt os. En sindelagsændring i nutidens musikuddannelse er fornøden.

Som eksempel på det klanglige nærvær anføres begyndelsestakterne i Schuberts strygekvintet, skrevet kort før hans død: C-dur akkordens inderligt lysende og ophøjede ro, den bratte overgang til den afgrundsdybe formindskede septimakkord c-es-fis-a og c-dur akkordens tilbagevenden, og tilsvarende i takt 11 ud fra dystre d-mol.

Som et eksempel på en korreleret intonation anføres en række små motiver, hvor de uomgængelige formindskede og forstørrede intervaller står i forgrunden (det kan også opleves på et tasteinstrument):

Som et eksempel på en struktureret rytme anføres en passage fra Wilhelm Kaiser-Lindemanns Variacões Brasileiras for 12 celloer: De 32 sekstendelsnoder samles til et hele. 32 bliver til én, 32 lig 1, hvilket tillige indebærer tempostabilitet. Det begyndende d stræber til det afsluttende e.

Den karismatiske cellist Mstislaw Rostropovich siger om musikkens opgave:
Musik er en art menneskelig medicin. Den der vier sit liv til musikken, burde aflægge et løfte, svarende til den hippokratiske ed: sandhed, renhed og kamp for livet. Hver musiker burde være dels læge, dels præst. Dette er meningen med denne profession, ikke det behagelige liv.

Arnold Schönberg om musikpædagogens opgave (i forbindelse med tilbuddet om at lede musikakademiet i Jerusalem):
Jeg har altid været passioneret lærer. Det har altid ligget mig på sinde at finde ud af hvad der bedst hjælper begyndere, hvordan man kan gøre dem fortrolige med vor kunsts tekniske, åndelige og etiske krav, hvordan lære dem at der gives en kunstmoral, og hvorfor man aldrig må ophøre med at pleje den, men på det skarpeste må kæmpe mod enhver der krænker den. Jeg ville have forsøgt at skaffe dette akademi universel betydning, så at det kunne egne sig til at tjene som modstykke til en menneskehed der i så mange henseender hengiver sig til en amoraliserende, smart materialisme – en materialisme, bag hvilken alle etiske forudsætninger for vor kunst forsvinder mere og mere. Et universelt forbillede må ikke frembringe nogen halvstuderet røver. Det må ikke opdrage instrumentalister, hvis første færdighed blot er færdighed i sig selv, og som er i stand til helt og holdent at tilpasse sig det almene underholdningsbehov. Fra et sådant institut skal kunstens sande præster udgå, præster som træder kunsten i møde med samme ærefrygt som Guds præst ved alteret.

Sergiu Celibidache:
Musik er ikke tillokkende, men en enestående lejlighed til at komme fra det forgængelige til det evige.

5G og dets amoralske grundlag

Det sker mystiske ting i verden for øjeblikket der kan være meget svære at forstå. Verdens ledere holder møde om takling af klimaforandringerne, men der sker ikke noget resultat af betydning.

Elektromagnetisk stråling er blevet påvist at være et miljøgift. Gravide, børn og unge er i farezonen. Udrulning af 5G pågår ufortrødent.

Der ser ud som om der et meget udbredt dissocieringssyndrom tilstede i verden. På den ene side ved man om, at katastrofen venter lige om hjørnet, men man lader som om den ikke er der.
Industrien har brugt sin ekspertise på at forhindre kendskab til problemerne ud fra én eneste devise. Penge.

Hvis jeg kom fra en anden planet og besøgte jorden ville jeg måbe. Jeg ville slet ikke kunne forstå at en dyreart som havde opnået dette intelligensnivå, nu var i færd med at ødelægge sig selv, ved siden af al sund fornuft.

Set fra et psykologisk perspektiv ville jeg måske forstå hvordan vi havde endt her, på grund af den splittelse mellem intellekt og krop som langsomt har vokset sig større og større i den vestlige kultur.

Videnskabsmændende opfører sig nogen gange som børn. Begejstringen over de muligheder der åbner sig får dem til at overse de problemer der følger med.
Tag for eksempel genmodificeringsdillen, hvor man leger med livets grundstene uden at ane hvad for konsekvenser det har.
Mulighederne der åbner sig for teknikken ved hjælp af 5G overskygger problemerne omkring en teknologi der beviseligt er skadelig for levende væsener (inklusive mennesket.)
En ting er de begejstrede videnskabsmænd. En anden ting er industrierne der står på spring for at udnytte de nye muligheder, ikke primært for fælleskabets skyld, men for pengenes skyld. Ufattelige mængder af penge forventes at opnås ved de nye teknologiske landvindinger fra industrier der har sit ideologiske udspring i det neoliberale tankeset. Dvs det er til sin natur amoralsk. det har kun et sigte og det er at tjene penge. Koste hvad det koste vil.
Disse industrier hyrer firmaer der har udviklet et raffineret system, der kun har til opgave at rydde vejen for forhindringer for industriens produkter. Og den vej er tit kantet med lig. De føler sig ikke forpligtiget til at yde til fælleskabet. “Tvivl er vores produkt ” er et citat fra lederen af Brown & Williamson som et beroligende udsagn til tobakselskaberne. At så tvivl er strategien. Hvis en ryger oplever at der er modstridende videnskabelige resultater, fortsætter de sandsynligvis at ryge. De har blot en eller anden pervers overbevisning om at dette absurde tankemønster opretholder og i sidste ende redder verden. Det samme gælder for elektromagnetisk stråling (EMF). Hvis du hører om modstridende argumenter i debatten om faren ved EMF, vil du sandsynligvis vælge at tro på det argument som frikender muligheden for trådløs kommunikation, sådan at du uden at frygte kan blive ved med at bruge din mobiltelefon som du har gjort hidindtil. En stor del af befolkningen kan kategoriseres som frivilligt uvidende. Dvs. De vil ikke informeres om ting der vil begrænse dem i allerede etablerede vanemønstre. I forhold til 5G kan vi se hvordan det er lykkedes den trådløse industri at fordreje videnskaben, overbevise politikerne, beherske maintstream-opfattelsen af ikke-ionisernede stråling som ufarlig, stik imod klare videnskabelige resultater der taler deres tydelige sprog. Det er selvfølgelig kun et tidsspørgsmål hvornår det går op for de brede masser hvor galt det står til. Det ved industrien selvfølgelig, men ligesom i forbindelse med tobakken, omkring olien, omkring glyfosaten, m.m arbejder industrien på højtryk for at  udskyde det øjeblik hvor vinden vender. Imens sker der katastrofale ting, hvilket i dette øjeblik allerede finder sted i forhold til klimaforandringerne, hvor vi måske ikke længere kan vende udviklingen. Det er jo et vanvid som er vanskelig at komme til livs fordi mennesker i almindelighed tit ikke aner hvad der forgår og det eneste der tilsyneladende for alvor kan ændre udviklingen ville være hvis befolkningen begyndte at protestere.

Ved siden af de tankefikserede mennesker, såsom videnskabsmænd og industrifolk har vi de mennesker der kun reagerer med følelser, De har en tendens at tro på alt hvad de hør uden at undersøge om det har noget på sig. Disse mennesker findes i begge lejr. De som ukritisk tror på den fagre nye (ufarlige) verden og de som tror alt hvad de støder på på internettet i relation til 5G og faren ved stråling. Det er nemt at putte sidstnævnte i kategorien konspirationsteoretiker.
Læs mere om dette på de følgende links:

https://www.thenation.com/article/how-big-wireless-made-us-think-that-cell-phones-are-safe-a-special-investigation/

https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

Neoantiliberalisme

Det kommer flere og flere stemmer der maner neoliberalismen i jorden, som en økonomisk ikke bæredygtig model.

Vi er jo nogen stykker der hele tiden har vidst dette. Vi har set den ødelæggende virkning denne tankegang har haft på kultur, trivsel, retfærdighed og ikke mindst på miljøet.

Ikke desto mindre fremturer politikerne i samme riller. Og hvis det ikke var så alvorligt truende lige nu skulle vi sikkert vente i 20 år mere før vi har fundet et bæredygtigt nyt paradigme.

Et bæredygtigt paradigme ville, set fra mit perspektiv være at afprivatisere en mængde ting, der i sagens natur ikke hører hjemme i det private..

Et indlysende eksempel er medicinalindustrien, som absolut ikke bør være på private hænder. Der skal ikke være nogen aktieejer der skal tjene formuer på syge mennesker og trække penge ud af det offentlige system.

Ved pandemier vil de private medicinalselskaber tjene formuer på at udvikle vacciner af tvivlsom kvalitet og disse penge kommer fortrinsvis fra det offentlige.

Peter Gøtszche er inde på dette i en af sine medicinkritiske bøger: Staten burde producere og kontrollere medicin og sørge for at de eventuelle penge der tjenes på dette går tilbage til det offentlige.

I Sverige har vi eksempel på at det private skolesystem har blivet en pengemaskine som trækker kapital ud af den offentlige kasse.

Der er en hel mængde områder, hvor det er nødvendig at det offentlige kontrollerer at ressourcerne ikke bliver trækket ud af fælleskassen, og hvor resultatet ender med at man bliver nød til at spare på de offentlige ydelser til ganske almindelige borgere.

Det burde være helt i orden at staten tjener penge og dermed hele tiden kan trække penge tilbage til folket.

Hvorfor skal f.eks en parkeringsplads være privat? De penge der kommer ind ad den vej bør gå til vedligeholdelse af veje og andre ting der har med trafikken at gøre og konkurrencemomentet som argumentation holder heller  ikke her, fordi du vælger jo ikke en anden billigere parkeringsplads hvis du synes at den du står på er for dyr eller har en usympatisk politik

Neoliberalismen vil minimere de offentlige udgifter og lade ressourcerne tilflyde dem der allerede har nok.

Medicin, busser/jernbaner, teleselskaber og elselskaber m.fl. bør igen blive statslige.

Udover at vi holder op med at forære ressourcer væk, vil vi samtidig slippe for junglen af ugennemskuelige priser på el internet tv og el.

Neoantiliberalisme nu!

psykopati

Jeg så en film i går sammen med Marius og Sara i Øst for Paradis. Shape of Water. Den har fået to Oscars. Jag vidste ikke rigtigt hvad den handlede om før vi så den, men titlen fik mig til at tænke på former i vandet, organiske flydende former.  Den kan ikke være helt dårlig, især ikke da den har vundet to Oscars, tænkte jeg..

Det viste sig at være noget ganske andet. Set ud fra mit forventningsperspektiv var det en skuffelse. Meget hollywoodsk sentimentalt kærlighedsdrama, med nogle grænselæst psykopatiske skikkelser der begik de grufuldeste overgreb. For mig kom det romantiske at stå i skyggen af det grufulde og mindede mig om at vi lever i en verden side ved side med dybt psykopatiske mennesker, som regerer os, som statsoverhoveder, chefer, politiker, m.m. og som er mestre i forstillelse, manipulation og når lejligheden byder sig til den grænseløse grusomhed.

Mine tanker kredser omkring, hvad det gør ved vores verden, når disse mennesker drejer verden i en stedse mere inhuman retning.

Som menneske må man vel erkende at vi allesammen har muligheder for at virkeliggøre vores psykopatiske potentiale, når vi lukker af for vores sårbarhed og empati. Psykopatien eksisterer i oplevelsen af usårlighed, hvor den aflukkede sårede sårbarhed manifesterer sig som sadisme.  En nydelsesbetonet hævn over forurettelser der er gået i glemmebogen, men nu opererer afsondret fra sit ophav som en fuldstændig ubegribelig folden sig ud i nuet.

Jeg læste også i information i dag om Peter Madsen. Jeg bryder mig normalt ikke om at læse den slags journalistik hvor man udpensler alle detaljer i underholdningsøjemed. Men denne artikel viste på det split i personligheden, som jo er det der muliggør psykopatien. Peter Madsen kom til at skifte mellem de afsondrede dele i sin bevidsthed alt eftersom de spørgsmål han blev stillet aktiverede den ene eller den anden side i ham.

Jeg erindrede mig bødlen fra Zrebenitsa og bødlen i bogen Eleni, som når de blev konfronterede med sine ugerninger benægtede at de havde fundet sted, stik imod alle fakta. Jeg tror ikke egentlig at de løj. De var bare splittet af fra den anden del af sig selv. Den destruktive hævnende del, som kun aktiveres i særlige situationer, hvor elementerne, had, hævn og mulighed dominerer billedet.

Hvad skal vi gøre ved disse mennesker der ikke vil overgive sig til at være almindelige sårbare sjæle på lige fod med alle andre?

I forlængelse af disse tanker om psykopatien som vor tids pest, var det nærliggende at tænke på de systemer der behersker verden nu meget mere end nogensinde:  De kolossalt magtfulde multinationale selskaber der synes i vid udstrækning at herske over politiker, retsvæsen og den videnskabelige verden.

Ja, hvad kan vi gøre ved det? I hvert fald lade være med at ignorere det, men blive ved med at råbe op, så snart vi får øje på det f.eks. i medicinalindustrien, og den agrokemiske industri for at nævne nogle af de mest belastede. Dernæst, hvad gør vi ved alle korrupte institutioner der baner vej for disse selskabers magt? Statslige kontrolorganer, akademiske institutioner med mange flere.

revner

Det er kommet en revne i min gambe på grund af det tørre vejr der opstår i frostvejr. Når jeg spiller på den kommer der på nogen strenge en skurrende lyd der ikke er spor behagelig og jeg bliver klar over hvor tæt gambens beredvillighed ligger på mit velbefindende. Jeg bliver så tilfreds og jublende glad når strengene leverer lige præcis den klang som jeg har tænkt mig. Det bliver et direkte udtryk for mit indre på en eller anden måde. Jeg giver udtryk og som svar giver gambens klang mig et indtryk som tilfredsstiller mig og gør mig rolig. En måske narcissistisk tilstand som, når gamben skurrer, gør at jeg bliver utilfreds med mig selv.

Jeg tænker på det paradoksale i at menneskets narcissistiske utilfredshed med sig selv samtidig skaber store kunstnere, hvis ustandselige stræben efter perfektion giver os tilskuere/-hørere stor nydelse, imens de selv lider af et uopfyldt ubevidst behov af anerkendelse for det de i virkeligheden er, uden betingelser.

Nå men det er ikke for at jeg vil sammenligne mig med store kunstnere. Jeg bare reflekterer lidt over drivkraften bag ved at opnå tilfredshed med sig selv, og hvordan dette kan for nogen blive afhængig af det ydre svar. Ligesom eksemplet med min skurrende gambe.

hm…

I dagens information er en overskrift “vild miljøskandale”.
Det handler om at to af de laboratorier der måler indhold af kvælstof og fosfor i vandet har målt forkert.
Undskyldningen er at de har brugt en anden målemetode.
Resultatet af fejlmålingen har været at regeringen har kunnet komme igennem med sin landbrugspakke, fordi tallene har set rimeligt gode ud.
Jeg tænker straks at dette er en oplagt korruptionssag. Laboratorierne har fået besked på at bruge en misvisende metode, fordi at regeringen skal kunne komme igennem med landbrugspakken.

Endnu er ingen blevet gjort ansvarlig. Ligesom der er sket så mange andre gange under denne regering.

Hvorfor denne blog?

Når jeg sidder på bussen eller går en tur kommer der tanker til mig som jeg får lyst til at dele med andre.

Det er vidt forskellige emner der rumsterer. Overordnet er der den enorme kompleksitet som jeg støder på når jeg prøver at nærme mig hvad som er sandt eller usandt. Det er nærmest som om de ord på en måde er meningsløse, fordi de forsøger at forenkle det komplicerede.

Jeg ved ikke om der er andre end jeg som bliver slået af et fenomen der hele tiden dukker op: En undersøgelse har vist at……og så følger der en masse henvisninger som bekræfter evidensen af hvad undersøgelsen har vist. En tid efter støder du på lige den modsatte påstand. Igen med henvisninger til evidens.

Så hvad stiller man op med den slags informationer. Det findes ikke andet at gøre end at du selv må tage stilling til hvad du vil tro på. Det findes tilsyneladende ikke længere noget man kan tage for givet.

Vi kan remse op uendelige rækker af den slags eksempler:

Glyfosat er sandsynligvis cancerfremkaldende! – Glufosat er sandsynligvis ikke cancerfremkaldende!

Gardasil giver bivirkninger som kan slå folk ihjel – Gardasil redder liv

Peter Gøtschze er en helt – Peter Gøtschze er en charlatan.

GMO er nødvendig for at brødføde verden – GMO er ved at ødelægge verden.

Og så videre….

Som almindelig borgere må man lige se på hvorfra informationerne kommer og hvilke interesser der står bag for derefter at danne sig en opfatelse om hvad man vil tro på.

Videnskab og evidens er i dag et stort kaos. Hvordan skal vi kunne skelne mellem seriøs uafhængig videnskab og en form for markedsføring der giver sig ud for at være videnskab? Ved hjælp af “videnskabelige beviser” kan man manipulere masserne og i dag må man sige at det er lykkedes ret godt.

Når man som jeg står og “overblikker landskabet” synes det som om store internationelle selskaber står øverst i pyramiden. Derefter kommer politikkere og den akademiske verden og under dem justisvæsenet. Det er selvfølgelig en meget forenklet og firkantet femstilling, som nogen straks ville begynde at betegne som konspirationsteorier. Men ikke desto mindre er det det billede jeg får når jeg prøver at samle al den information der cirkulerer. Jeg kunne hvis jeg orkede opremse et væld af den slags informationer der understøtter den forestilling.

Jeg må vist heller holde nu, hvis jeg skal have håb om at nogen overhovedet læser det til ende.