Undersøgelser

 

Alment.

           Den psykologiske undersøgelsesmetodik er et værdifuldt redskab med adskillige anvendelsesmuligheder. Via en psykologisk undersøgelse og den omfattende personlighedsbeskrivelse, der resulterer heraf, får man indblik i både ressourcer og svagheder hos den enkelte klient. Dette indblik kan bruges til at vurdere, hvilke hjælpeforanstaltninger den enkelte har brug for.

 

Resultatet af en psykologisk undersøgelse er altid et øjebliksbillede, forstået på den måde, at personlighedsbeskrivelse både siger noget om klienternes basale ressourcer og svagheder og om, hvordan disse kommer til udtryk i den aktuelle situation. Eksempelvis ser man ofte, hvordan unge der reelt er velbegavede af den ene eller anden grund ikke har udnyttet deres intellektuelle ressourcer i skole- eller uddannelsesmæssige sammenhæng. Der er med andre ord uudnyttede potentialer, som det vil være mulig at udvikle.

 

Netop i kraft af at være øjebliksbilleder kan den psykologiske undersøgelse også anvendes til måling af udvikling. Metoden, der i fagsproget hedder re-testning, består i, at en given klient gennemfører de samme psykologiske prøver to eller flere gange med et vist mellemrum, eksempelvis 1- 2 år. Ved at sammenligne de to eller flere øjebliksbilleder kan man vurdere, hvordan den enkelte klient har udviklet sig indenfor det valgte tidsrum.

 

Jeg har solid erfaring med den psykologiske undersøgelsesmetodik især i forhold til børn og unge og især i forhold til mere almene personlighedsundersøgelser m.h.p. anbefaling af behandlingsmæssige og/eller pædagogiske retningslinier i, når behandlingsresultaterne skal vurderes.