Min faglige baggrund

 

Specialist og Supervisor i Børnepsykologi samt hypnoterapeut


Jeg er uddannet cand. psych. i 1988 og blev autoriseret 1994.

I 2000 blev jeg specialist og supervisor i børnepsykologi.


Jeg har en 3-årig klinisk efteruddannelse og en 1-årig overbygning hos Eva Hildebrand,
hvor jeg blev trænet i analyse og behandling af seksuelle overgreb og andre alvorlige svigt.

Jeg har modtaget to undervisningsmoduler i "supervisionstræning og -metode" på
i alt 68 timer hos Ken Vagn Hansen, der er specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi.

I en årrække har jeg trænet kropsorienteret psykoterapi i gruppe, hos Al Pesso.
Derudover har jeg deltaget i en mængde kurser indenfor terapi, supervision og testning.

Indenfor det offentlige har jeg haft mange opgaver, som har involveret børn og
unge fra fremmede kulturer, hvor problemer omkring kultursammenstød, tosprogethed o.l. har været i fokus.

Jeg har holdt en del foredrag om adoption i "Adoption og Samfund"s regi.

Jeg har været underviser og terapeut på en socialrådgiver og en pædagog uddannelse i Grønland, sammen med Eva Hildebrand og Connie Gregersen.

Jeg afsluttede i 2008 den 2-årige diplomuddannelse i hypnoterapi i Dansk Selskab for Klinisk Hypnose.

Senere kurser i Mindfulness og Neuropsykologi

Fra august 2013 tilknyttet et 4-årigt projekt under Grønlands Hjemmestyre, Departement for Familie & Justitsvæsen som terapeut, supervisor og undervisere. Projektet går ud på at dæmme op for senfølger af seksuelt misbrug og omsorgssvigt

Fra 2013 til 2016, 9 x 4 dage,  var jeg medlem af en træningsgruppe i Ericksonian terapi under Jeffrey Zeig i New YorkCurriculum Vitae


01/08/1988 - 31/07/1989 Vest-Agder Fylkeskommune HVPU i Flekkefjord  
Psykolog. Individuelle undersøgelser og behandling af psykisk udviklingshæmmede.
Supervision og undervisning af personale. 38 timer

01/09/1989 - 30/04/1990 Frederiksborg Amt, Institutionen Sølager
Psykolog. Undersøgelse og behandling af unge mellem 15 og 18 år.
Konsulent for personale, 38 timer


01/05/1990 - 15/12/1990 Århus Amtskommune. Social og Sundhedsforvaltningen
Psykolog. Undersøgelse af psykisk handicappede børn og voksne.
konsulent for personale. 38 timer

05/08/1991 - 30/11/1993 Ålborg Kommune. Mag. 3 afd. Distriktskontor Centrum
Psykolog. Tilknyttet familieafsnittet. Enkelte opgaver i revalideringen. Undervisning.
Familiearbejde. Voksne i terapi. 37 timer

01/12/1993 - 30/04/1995 Nordjyllands Amt. Børne og familiecenter Ålborg.
Behandlingshjemmet Theodorsminde
og behandlingsafdeling på Skallerupvej
Psykolog. Undersøgelse og behandling af småbørn og skolebørn.
Supervision og undervisning af personale. 37 timer

01/05/1995 - 31/07/1996 Nordjyllands Amt. Ålborg Psykiatriske Hospital.
Børn og ungdomspsykiatrik afd. A.
Psykolog. undersøgelse og behandling af børn og unge. Forældresamtaler
Supervision af plejepersonale. 37 timer

01/05/1996 - 01/07/1998 Århus Social og Sundhedsforvaltning.
Familie og Arbedsmarkedssektoren. Center Vest. Familieenheden
Psykolog. Undersøgelse og behandling af børn. Familieinterventioner.
Individuelle voksensamtaler. konsulent for daginstitutioner. 37 timer

01/08/1998 - 31/10/1999 Grønlands Hjemmestyre, PPR-Midt/Nuuk
psykolog. Testning af skolebørn. Forældresamtaler. Konsulentbistand til lærere.
Supervision af yngre psykologer. 40 timer

15/10/1999 - 31/06/2000 PPR-Århus Vest

01/07/2000 - 01/08/2001 Vejle Amts Børnerådgivning

01/08/2001 Privat Praksis. Testopgaver af børn og forældreevne. Legeterapier. Supervision af Personale på børneopholdssteder. Individuelle terapier. Træner på uddannelser i Grønland og Danmark. Foredrag.

01/01/2010 - 2016 tilsluttet institutionen Bakkevej. Terapier med omsorgssvigtede børn

01/01/2011 tilsluttet institutionen Føniks. Terapier med utilpassede unge.

01/03/2014 arbejde for integrationsafdelingen i Hedensted Kommune med unge flygtinge/invandrere.


  Forside

Psykoterapipsykoterapi.html

Supervision og Personaletræningsupervision_og_personaletrning.html

Undersøgelserundersgelser.html

Psykologer i Danmarkhttp://livepage.apple.com/http://www.psykologeridanmark.dkshapeimage_5_link_0