Supervision og Personaletræning

 

Supervision


Jeg ser supervision som er et redskab til faglig udvikling, øget bevidstgørelse, bearbejdning og stillingtagen til faglige problemstillinger.

Supervision er en af de vigtigste måder at holde sit fag og sin viden ajour på, ligesom den holder et fagligt fælleskab aktivt og engageret.

Supervision kan foregå individuelt mellem supervisor og supervisand eller i en gruppe.

Supervision foregår regelmæssigt over en periode, da det er en proces over tid.

Supervision er eftertankens tid.
Fast supervision over en periode vil være med til, at øge den faglige bevidsthed og den personlige handlekraft.

Gruppesupervisionen kan være et tilbud til en afgrænset personalegruppe, eller bestå af et foredrag om, hvordan man påbegynder en kollegial supervision på arbejdspladsen med efterfølgende træning i grupper.

Individuel supervision kan f.eks. være et tilbud til ledere, behandlere, faglige konsulenter. ª

Ud over ovenstående laver jeg supervisionstræning, individuelt og i grupper, for psykologer m.h.p. specialistuddannelse i børnepsykologi.


Rådgivning i forhold til børns tarv, forældrerådgivning, personalerådgivning, m.m.