Psykoterapi

 med børn, unge og voksne


Jeg har arbejdet med klienter i forskellige aldersgrupper - i både offentligt og privat regi, hvor jeg har været konfronteret med det brede spektrum fra de vækstorienterede til de sygdomsorienterede problemstillinger.


I mit terapeutiske arbejde lægger jeg vægt på, at metoden skal tilpasses klienten, ikke omvendt. Det indebærer, at jeg bruger den teknik, som jeg finder relevant i forhold til den enkelte klient. Det kan være - en psykodynamisk orienteret samtaleform; hypnoterapi eller et kropsorienteret/emotionelt betonet arbejde - afhængig af det, der synes at være det mest hensigtsmæssige på dét tidspunkt og med dén klient.


I overensstemmelse med den forskning der er gjort omkring psykoterapiens effektivitet,
lægger jeg meget vægt på det personlige møde med klienten i terapirummet. Måden terapeuten og klienten er sammen på i terapisessionen har vist sig at være det, som gør terapien mest effektiv. Det betyder, at jeg prøver at være der på en respektfuld måde - med mindst mulig forventning, og med tilliden til at klienten har ressourcerne inden i sig. Klientens opdagelse og tillid til sine egne ressourcer er centralt, især når det drejer sig om at løse akutte chok og krise problemer.